Chợ phiên, nét văn hóa đặc trưng vùng cao

    1 đăng lạiGốc

    ND - Chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) họp vào ngày chủ nhật hằng tuần. Đây là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa của đồng bào 14 dân tộc anh em sống ở 21 xã, thị trấn Bắc Hà và các huyện lân cận.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107378&sub=81&top=43