Cho phép quảng cáo trên thân xe buýt

    1 đăng lạiGốc

    (TNO) UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đề án đấu thầu cho thuê quảng cáo bên ngoài thân xe buýt. Sở Giao thông - Công chính cần hoàn chỉnh đề án, phân tích rõ cơ sở tạo được nguồn thu 100 tỉ đồng mỗi năm thông qua việc quảng cáo này.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/9/243746.tno