Cho phép FiCO thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai

(Xây dựng) -Theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- TNHH MTV giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã được Bộ Xây dựng phê , Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai thuộc danh mục các đơn vị cần thoái vốn. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã chính thức chấp thuận cho Tổng công ty FiCO thoái vốn tại đơn vị này để tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

(Xây dựng) -Theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- TNHH MTV giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã được Bộ Xây dựng phê , Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai thuộc danh mục các đơn vị cần thoái vốn. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã chính thức chấp thuận cho Tổng công ty FiCO thoái vốn tại đơn vị này để tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Cầu Đồng Nai do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai thi công

Bộ cũng chỉ đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty FiCO theo thẩm quyền quyết định việc thoái vốn theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành, mức giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu không thấp hơn 10.300 đ/cổ phần.

Trường Giang