Cho phép DIC mở văn phòng đại diện tại Seoul - Hàn Quốc

Bộ Xây dựng đã chính thức đồng ý và cho phép Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại DIC Corp biểu quyết thông qua việc xúc tiến mở văn phòng đại diện tại Seoul - Hàn Quốc sau khi xem xét Tờ trình của Tổng công ty này.

Cho phép DIC mở văn phòng đại diện tại Seoul - Hàn Quốc - Ảnh 1

Theo Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh: Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, việc mở văn phòng đại diện tại Seoul - Hàn Quốc để xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường kinh doanh du lịch và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác là phù hợp với kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của DIC Corp; mặt khác để khai thác hiệu quả chuỗi Khách sạn mà DIC Corp đã và đang đầu tư. Vì vậy, Bộ Xây dựng đồng ý và cho phép Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại DIC Corp biểu quyết thông qua việc xúc tiến mở văn phòng đại diện tại Seoul - Hàn Quốc theo quy định của pháp luật về việc mở văn phòng đại diện tại nước ngoài.

Mai Thanh