Chờ phản hồi từ các bên vi phạm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Về trường hợp bức ảnh “Toàn cảnh Hồ Gươm” của NSNA Minh Lộc bị vi phạm bản quyền, ngày 4-8, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Chu Chí Thành cho biết, hiện Hội NSNA đã cho đăng tải đơn khiếu kiện của tác giả Minh Lộc và chờ phản hồi từ các bên vi phạm.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/8/160898