Chớ mua phải hàng hiệu rởm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo dân nghiền đồ hiệu, một sản phẩm được xếp vào đẳng cấp hàng hiệu, phải có 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất, phải có chất lượng trên cả tuyệt hảo. Thứ hai, phải độc đáo và hiếm. Thứ ba, phải tôn được vị thế của người sử dụng. Và cuối cùng, nó phải làm cho chủ nhân trở nên nổi bật,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=34&NewsId=62428