Cho một mùa Duyên dáng trọn vẹn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    10 giờ sáng ngày 7.3, toàn bộ nghệ sĩ tham gia DDVN 20 đã về đến TP.HCM, khép lại một chuyến lưu diễn. Mức độ hay -  đẹp - duyên của chương trình thế nào, tất cả đều đã được thông tin, thẩm định. Xin góp thêm một vài nét "duyên thầm" khuất sau những gì được trông thấy.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/8/229184.tno