Chợ ma túy kiểu ATM

Những kẻ buôn bán ma túy ở Đình Bảng (Bắc Ninh) cũng áp dụng "quy tắc ATM" giống ngân hàng. Nhìn lướt cả 18 tụ điểm ma túy đều đóng cửa, bình an vô sự. Nhưng thoáng thấy bóng người, thoắt ấn cuộn tiền tròn như que tăm qua khe cửa xếp, lập tức một gói nhỏ nhô ra y như rút tiền tại cột ATM.