Cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca cola và cái kết khủng khiếp

Kết quả của việc cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca là cảnh tượng bùng nổ dữ dội như phun trào nham thạch.

Video: Cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca và cái kết khủng khiếp:

Theo VTC News