Chợ Hà Nội dè dặt hoạt động sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

  Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động dè dặt, cầm chừng.

  Chợ dân sinh trên phố Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm) có vách ngăn đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua.(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ dân sinh trên phố Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm) có vách ngăn đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua.(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ dân sinh trên phố Nguyễn Văn Tố (Hoàn Kiếm) có vách ngăn đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua.(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ Hàng Da hoạt động cầm chừng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ Đồng Xuân vẫn chưa hoạt động trở lại. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ Hàng Da hoạt động cầm chừng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ Đồng Xuân vẫn chưa hoạt động trở lại. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ Đồng Xuân vẫn chưa hoạt động trở lại. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Chợ dân sinh trên phố Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm) đã hoạt động trở lại. Các cửa hàng đều phải có vách ngăn đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cho-ha-noi-de-dat-hoat-dong-sau-khi-noi-long-gian-cach-xa-hoi/743232.vnp