Cho đi là hạnh phúc

    3 đăng lạiGốc

    Một sáng nọ, vị giáo sư có dịp đi dạo ở miền quê cùng một sinh viên. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật là “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học trò.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/202828.asp