Chờ đến bao giờ

    Gốc

    Trong nhà hàng. - Này anh phục vụ, cách đây hai tiếng, tôi gọi một ly bia, sao vẫn chưa có? Theo anh, tôi còn phải ngồi không bao lâu nữa đây?

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/1/20/223346.tno