Chờ... dài cổ ở sân bay!

Hôm qua 20-6, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 11 thành viên (4 VĐV được mời đích danh là Vũ Thị Hương, Bùi Thị Nhung, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương) đã lên đường sang Thái Lan tham dự 2 tour đầu tiên trong hệ thống Grand Prix Series 2008.