Cho bồ câu ăn, coi chừng bị phạt!

    Gốc

    Đó là lời đe dọa của ông S.Felder, thành viên Hội đồng thành phố New York (Mỹ). Ông cho rằng đã đến lúc phải tuyên chiến với lũ bồ câu dày đặc trong thành phố bằng những biện pháp mạnh tay như trộn thuốc tránh thai vào thức ăn cho chúng, triển khai "đội quân diều hâu" đuổi lũ bồ câu ra khỏi thành phố...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/Luomlat/2007/11/15/215978.tno