Chó biết 29 từ tiếng người nhờ phương pháp dạy trẻ con

Nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Christina Hunger cho biết cô đang dạy chó của mình giao tiếp với tiếng người nhờ phương pháp dạy trẻ nói và học từ.

Minh Nguyệt - Quang Khải Video: CNN