Chính trường Thái Lan: Tiếp tục chao đảo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Vào thời điểm kết thúc năm 2008, chưa đầy một tuần kể từ khi Chính phủ mới của Thủ tướng A-bị-xịt Vây-gia-gi-va tuyên thệ nhậm chức (22-12), chính trường Thái Lan lại đứng trước một vòng xoáy bất ổn mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/192704