Chính trường Pakistan: “Nóng” vì tân Tổng thống

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chính trường Pakistan đang nóng lên từng ngày với câu hỏi ai sẽ kế nhiệm cựu Tổng thống Musharraf. Danh sách ứng viên mới chưa chính thức được công bố nhưng những gương mặt sáng giá nhất đã xuất hiện

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/8/163045