Chính trường Nepal căng thẳng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Ngày 14-10, cuộc gặp giữa Thủ tướng Nepal P.Koirala và thủ lĩnh đảng CS Nepal-M (CPN-M) Pranchanda thảo luận về hệ thống bầu cử và thuyết phục CPN tham gia trở lại Chính phủ lâm thời (CPLT) đã thất bại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107576&sub=83&top=45