Chính thức thành lập quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

KTĐT - Ngày 27/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 132/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường trực thuộc.

Theo Nghị quyết, 2 quận được thành lập từ huyện Từ Liêm, có tên là quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.
Quận Bắc Từ Liêm gồm 13 phường trực thuộc, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 75,48ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Quận Bắc Từ Liêm có tổng diện tích tự nhiên là 4.335,34ha, với 320.414 nhân khẩu. Địa giới hành chính, phía Đông giáp các quận Cầu Giấy và Tây Hồ; Tây giáp các huyện Hoài Đức và Đan Phượng; Nam giáp quận Nam Từ Liêm; Bắc giáp huyện Đông Anh.
Diện tích và dân số của 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm:
1- phường Thượng Cát: diện tích tự nhiên là 388,90ha, dân số: 10.000 nhân khẩu (viết tắt chung là diện tích, dân số).
2- phường Liên Mạc (598,70ha, dân số 12.966 nhân khẩu),
3- phường Thụy Phương (287,59ha, dân số: 13.753 nhân khẩu);
4- phường Tây Tựu (539,18ha, dân số 27.566 nhân khẩu);
5- phường Minh Khai (diện tích: 485,91ha, dân số: 36.709 nhân khẩu);
6- phường Phú Diễn (diện tích: 252,20ha, dân số: 27.062 nhân khẩu),
7- phường Đông Ngạc (diện tích: 241ha, dân số: 23.922 nhân khẩu;
8 - phường Xuân Đỉnh (352,20ha, dân số: 33.659 nhân khẩu);
9- phường Cổ Nhuế 1 (diện tích: 221,70ha, dân số: 37.718 nhân khẩu)
10 phường Cổ Nhuế 2 (diện tích: 405,03ha, dân số: 44.780 nhân khẩu).
11- phường Phúc Diễn (diện tích: 217,03ha, dân số: 23.734 nhân khẩu)
12- phường Xuân Tảo (diện tích: 226,30ha, dân số: 12.622 nhân khẩu)
13 - Phường Đức Thắng (diện tích: 120ha, dân số: 19.923 nhân khẩu)

Quận Nam Từ Liêm gồm 10 phường trực thuộc, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mễ Trì, Mễ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần diện tích tự nhiên và dân số xã Xuân Phương (536,34ha và 34.052 nhân khẩu phía nam Quốc lộ 32); một phần diện tích đất tự nhiên và dân số thị trấn Cầu Diễn (137,75ha và 23.279 nhân khẩu phần phía nam Quốc lộ 32 và phía đông sông Nhuệ). Quận Nam Từ Liêm có tổng 3.227,36ha diện tích đất tự nhiên và 232.894 nhân khẩu. Địa giới hành chính: Đông giáp các quận Thanh Xuân và Cầu Giấy; Tây giáp huyện Hoài Đức; Nam giáp quận Hà Đông; Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm.
Diện tích và dân số của 10 phường của quận Nam Từ Liêm:
1-phường Trung Văn: (diện tích: 277,58ha, dân số: 29.850 nhân khẩu)
2-phường Đại Mỗ (diện tích: 498,19ha, dân số: 26.741 nhân khẩu)
3- phường Tây Mỗ, (diện tích: 604,53ha, dân số: 22.557 nhân khẩu)
4- phường Mễ Trì: (diện tích: 467,30ha, dân số: 26.688 nhân khẩu)
5-phường Phú Đô: (diện tích: 239ha, dân số: 13.856 nhân khẩu)
6-phường Mỹ Đình 1: (diện tích: 228,20ha, dân số: 23.987 nhân khẩu)
7-phường Mỹ Đình 2: (diện tích: 197ha, dân số: 26.991 nhân khẩu)
8-phường Cầu Diễn: (diện tích: 179,22ha, dân số: 28.172 nhân khẩu)
9-phường Phương Canh: (diện tích: 260,76ha, dân số: 20.243 nhân khẩu)
10- phường Xuân Phương (diện tích: 275,58ha, dân số: 13.809 nhân khẩu)
Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.