Chính thức thành lập Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam

Ngày 16/10, Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam tổ chức đại hội thành lập hội với sự tham gia của hơn 100 đại biểu, hội viên từ các bộ, ngành liên quan, các trường đại học, công ty, nhà máy, đơn vị sử dụng và sản xuất về vật liệu nổ công nghiệp.

Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến nổ mìn và vật liệu nổ công nghiệp trên phạm vi cả nước. Hội là nơi cung cấp và thu thập thông tin về kỹ thuật chuyên ngành nổ mìn, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan chức năng nhà nước về sản xuất, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tốt hơn cho kinh tế đất nước. Hội cũng tuyên truyền, vận động cho cá nhân, tập thể sử dụng vật liệu nổ chấp hành đúng quy định của nhà nước; tổ chức cho các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, tôn vinh những chuyên gia giỏi của loại hình kỹ thuật đặc biệt này; nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động có hại đến môi trường; trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế về kỹ thuật chuyên ngành. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng. Cơ quan ngôn luận của hội là Tạp chí kỹ thuật nổ mìn Việt Nam. Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 21 người, Ban kiểm tra gồm 5 người, trong đó giáo sư-tiến sỹ Nhữ Văn Bách được cử giữ chức Chủ tịch hội./. Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)