Chính thức tạm ngừng tuyển lao động sang thị trường Séc.

    Gốc

    Hanoinet - Cụ thể, theo văn bản chỉ đạo của Cục, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ chỉ tập trung giải quyết số lao động đã tuyển, tạm ngừng tuyển thêm lao động mới, mọi thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Séc kể từ thời điểm này sẽ bị xem là vi phạm.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=77476