Chính sách mới, quyết định mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 16-2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141689&sub=68&top=40