Chính sách mới, quyết định mới

ND- Ngày 16-2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.