Chính sách mới cho tư vấn kinh tế ở Việt Nam

    Gốc

    VIT- Theo thông tin mới nhất, chính phủ Việt Nam đã đồng ý mời chuyên gia nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm về để trao đổi và tư vấn chính sách cho các cơ quan chính phủ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Chinhsach/47439/default.aspx