Chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

    Gốc

    ND – Ngư dân gặp rủi ro do thiên tai trên biển sẽ được Nhà nước hỗ trợ về nhiều mặt để khắc phục hậu quả, trong đó có việc hỗ trợ 100% chi phí mua vé phương tiện về nơi cư trú đối với các trường hợp gặp rủi ro xa nơi cư trú (kể cả rủi ro ở ngoài vùng biển Việt Nam)

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112611&sub=69&top=40