Chính sách cử tuyển còn nhiều bất cập

(Dân Việt) - UBDT và Bộ GDĐT vừa có buổi làm việc về chính sách cử tuyển đối với con em các DTTS. Theo UBDT, việc thực hiện chính sách cử tuyển còn gặp nhiều bất cập.

Đó là những bất cập như: Về chỉ tiêu chưa đạt, các đối tượng cử tuyển giữa các dân tộc chưa hợp lý; thông tin cử tuyển chậm, không đến được đồng bào; các ngành nghề đào tạo chưa thật sự phù hợp với nhu cầu địa phương…

Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đề nghị chính sách cử tuyển nên giao cho UBDT đứng ra làm đầu mối để việc thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất…

B.T