Đưa 'cái lý' đến với đồng bào dân tộc

Đưa 'cái lý' đến với đồng bào dân tộc

Hơn 3 nghìn vụ án ma túy bị triệt phá, phát hiện gần 3 nghìn người nghiện ở vùng dân tộc thiểu số

Hơn 3 nghìn vụ án ma túy bị triệt phá, phát hiện gần 3 nghìn người nghiện ở vùng dân tộc thiểu số

Phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Thành tựu từ góc độ đầu tư hệ thống cơ sở vật chất

Thành tựu từ góc độ đầu tư hệ thống cơ sở vật chất

Lan tỏa ngọn lửa đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương

Lan tỏa ngọn lửa đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương

Tạo động lực để đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị

Tạo động lực để đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cà Mau cần quan tâm làm tốt công tác chính sách tôn giáo dân tộc

Cà Mau cần quan tâm làm tốt công tác chính sách tôn giáo dân tộc

Đến 2025 tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hàng năm giảm trên 3%

Đến 2025 tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hàng năm giảm trên 3%

Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên 3% hàng năm

Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên 3% hàng năm

Thống nhất đưa bình đẳng giới vào đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi 2021 - 2030

Thống nhất đưa bình đẳng giới vào đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi 2021 - 2030

Chuyển từ chính sách hỗ trợ sang chính sách đầu tư đối với vùng dân tộc thiểu số

Chuyển từ chính sách hỗ trợ sang chính sách đầu tư đối với vùng dân tộc thiểu số

Thêm động lực cho lớp trẻ dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp

Thêm động lực cho lớp trẻ dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp

Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II: Sự kiện quan trọng, ý nghĩa

Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II: Sự kiện quan trọng, ý nghĩa

Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Xuân Lộc: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Xuân Lộc: Góp sức xây dựng nông thôn mới

120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương

120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương

Quảng Nam dành khoảng 252 tỉ đồng để bảo tồn văn hóa các DTTS

Quảng Nam dành khoảng 252 tỉ đồng để bảo tồn văn hóa các DTTS

Vinh danh 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Vinh danh 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu 2019

Cần những chính sách ưu tiên dành cho các dân tộc thiểu số rất ít người

Cần những chính sách ưu tiên dành cho các dân tộc thiểu số rất ít người

Vinh danh 120 học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019

Vinh danh 120 học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019

Triển lãm ảnh về 52 dân tộc thiểu số sống ở TP.HCM

Triển lãm ảnh về 52 dân tộc thiểu số sống ở TP.HCM

Sẽ có 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số được đưa vào giảng dạy

Sẽ có 8 thứ tiếng dân tộc thiểu số được đưa vào giảng dạy

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ gặp gỡ các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ gặp gỡ các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Tạo cú huých cho trường phổ thông dân tộc nội trú

Tạo cú huých cho trường phổ thông dân tộc nội trú

Giúp học sinh thêm hứng thú tới trường

Giúp học sinh thêm hứng thú tới trường

ĐẮK NÔNG: ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CHUNG TAY XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

ĐẮK NÔNG: ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CHUNG TAY XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Vân Đồn

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Vân Đồn

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

WB cho rằng học vấn kém cản trở người dân tộc tham gia thị trường lao động

WB cho rằng học vấn kém cản trở người dân tộc tham gia thị trường lao động

Ngân hàng Thế giới lý giải vì sao ngày một nhiều người dân tộc 'bỏ làng ra phố' kiếm sống

Ngân hàng Thế giới lý giải vì sao ngày một nhiều người dân tộc 'bỏ làng ra phố' kiếm sống

Dạy tiếng, chữ viết dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức ở vùng dân tộc miền núi

Dạy tiếng, chữ viết dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức ở vùng dân tộc miền núi

Trao học bổng 'Nữ sinh nghèo vượt khó' cho học sinh dân tộc thiểu số Thanh Nưa

Trao học bổng 'Nữ sinh nghèo vượt khó' cho học sinh dân tộc thiểu số Thanh Nưa

WB: Nghèo di truyền tại nhiều nhóm thiểu số Việt Nam có nguyên nhân do thiếu đất màu mỡ

WB: Nghèo di truyền tại nhiều nhóm thiểu số Việt Nam có nguyên nhân do thiếu đất màu mỡ

WB: Người Mường, người Sán Dìu và người Khmer giàu có hơn nhờ có hạ tầng tốt

WB: Người Mường, người Sán Dìu và người Khmer giàu có hơn nhờ có hạ tầng tốt

Đâu là giải pháp phát triển vùng nhiều cái 'nhất'?

Đâu là giải pháp phát triển vùng nhiều cái 'nhất'?

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào Dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Hội nghị báo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư vùng dân tộc, miền núi

Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư vùng dân tộc, miền núi

Bộ Chính trị nêu 8 yêu cầu về công tác dân tộc

Bộ Chính trị nêu 8 yêu cầu về công tác dân tộc

Lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập, rèn luyện, lao động sản xuất

Lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào học tập, rèn luyện, lao động sản xuất

Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2018 - 2019

Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2018 - 2019

Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho cán bộ các cơ quan Trung ương

Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho cán bộ các cơ quan Trung ương

Tuyên dương 120 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 120 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Sẽ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Sẽ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2019

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2019

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Nắm chắc khả năng, xác định phương thức hỗ trợ phù hợp

Nắm chắc khả năng, xác định phương thức hỗ trợ phù hợp

Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: 'Lựa chọn ưu tiên để có can thiệp phù hợp'

Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: 'Lựa chọn ưu tiên để có can thiệp phù hợp'

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về công tác dân tộc trong tình hình mới

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về công tác dân tộc trong tình hình mới

Tiền đề quan trọng để tháo gỡ '5 nhất' của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiền đề quan trọng để tháo gỡ '5 nhất' của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ trưởng Lê Quân: Chú trọng dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào DTTS

Thứ trưởng Lê Quân: Chú trọng dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào DTTS

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Trà Vinh

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Trà Vinh

Thảo luận về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thảo luận về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tình trạng chồng chéo chính sách làm phân tán nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tình trạng chồng chéo chính sách làm phân tán nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giáo dục, đào tạo vùng dân tộc - Vấn đề lớn, được sự quan tâm đặc biệt