Không có chuyện dừng chi trả Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Không có chuyện dừng chi trả Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động

Không có chuyện dừng giải quyết trợ cấp BHXH một lần

Không có chuyện dừng giải quyết trợ cấp BHXH một lần

Lương cơ sở 2020 tăng: Các chế độ của công chức, viên chức sẽ tăng như thế nào?

Lương cơ sở 2020 tăng: Các chế độ của công chức, viên chức sẽ tăng như thế nào?

Cách tính BHXH một lần mà ai cũng phải biết

Cách tính BHXH một lần mà ai cũng phải biết

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng

Người tham gia có thể thụ hưởng sau thời gian ngắn

Người tham gia có thể thụ hưởng sau thời gian ngắn

Chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng

Chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 25.751 tỷ đồng

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 290.262 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch

Toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã thu 290.262 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch

Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới linh hoạt hơn

Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới linh hoạt hơn

Cách làm tròn tuổi khi nghỉ hưu sớm

Cách làm tròn tuổi khi nghỉ hưu sớm

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Lương cơ sở tăng, lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Đề xuất thí điểm ba gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt

Đề xuất thí điểm ba gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt

Để xuất giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Để xuất giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu thì phải giảm giờ làm

Tăng tuổi nghỉ hưu thì phải giảm giờ làm

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?

Ngành bảo hiểm xã hội kiểm soát chặt chẽ việc hưởng BHXH một lần

Ngành bảo hiểm xã hội kiểm soát chặt chẽ việc hưởng BHXH một lần

Đề xuất đóng bảo hiểm tự nguyện 10 năm được hưởng lương hưu

Đề xuất đóng bảo hiểm tự nguyện 10 năm được hưởng lương hưu

Đề xuất nghiên cứu ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Đề xuất nghiên cứu ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Trường hợp nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Trường hợp nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

62.000 người nước ngoài đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc tại Việt Nam

62.000 người nước ngoài đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc tại Việt Nam

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Ngăn chặn hành vi thu mua sổ BHXH

Ngăn chặn hành vi thu mua sổ BHXH

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng Bảo hiểm xã hội?

Bố mẹ nghỉ việc chăm con ốm đau có được hưởng Bảo hiểm xã hội?

Những thay đổi quan trọng về BHXH từ năm 2020

62.000 người nước ngoài đóng BHXH bắt buộc

62.000 người nước ngoài đóng BHXH bắt buộc

Đề xuất có thuê lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội

Đề xuất có thuê lao động là phải đóng bảo hiểm xã hội

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

'Kích cầu' chính sách để tăng tính hấp dẫn

'Kích cầu' chính sách để tăng tính hấp dẫn

Người nhận lương hưu chịu thiệt thòi sau mỗi lần tăng lương cơ sở?

Người nhận lương hưu chịu thiệt thòi sau mỗi lần tăng lương cơ sở?

Vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Vợ sinh con, cán bộ, sĩ quan Công an được hưởng chế độ thế nào?

Vợ sinh con, cán bộ, sĩ quan Công an được hưởng chế độ thế nào?

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở?

Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Kiểm tra, giám sát việc chi trả BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Tính lương hưu trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế

Tính lương hưu trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế

Được hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Được hưởng trợ cấp BHXH một lần?

Năm 2020: Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Năm 2020: Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Cần làm gì để mọi người dân đều có quyền, cơ hội tiếp cận chính sách BHXH?

Cần làm gì để mọi người dân đều có quyền, cơ hội tiếp cận chính sách BHXH?

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tham gia BHXH sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người lao động

Tham gia BHXH sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người lao động

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?

Hướng dẫn việc thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

Hướng dẫn việc thực hiện BHXH đối với người bị phạt tù giam

5 quy định bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2020

5 quy định bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2020

Lao động nam muốn nghỉ hưu trước tuổi cần điều kiện gì?

Lao động nam muốn nghỉ hưu trước tuổi cần điều kiện gì?

Nhận lương hưu rồi có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Chịu án tù vẫn được hưởng chế độ BHXH

Chịu án tù vẫn được hưởng chế độ BHXH

Điều kiện về hưu sớm cho lao động nữ năm 2019

Điều kiện về hưu sớm cho lao động nữ năm 2019

Người đang bị tù giam vẫn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Người đang bị tù giam vẫn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được hưởng quyền lợi gì?

Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020

6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020

Điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Điều kiện gì để được nghỉ hưu trước tuổi?

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH?

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH?

Được hưởng chế độ thai sản

Được hưởng chế độ thai sản

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Bộ luật Lao động (sửa đổi): Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, an sinh xã hội bền vững

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản khi thay đổi mức lương đóng BHXH

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản khi thay đổi mức lương đóng BHXH

'Vá' lỗ hổng chính sách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân

'Vá' lỗ hổng chính sách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân

Sửa Luật Lao động để thúc đầy mục tiêu BHXH toàn dân

Sửa Luật Lao động để thúc đầy mục tiêu BHXH toàn dân

Không hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu sớm diện tinh giản biên chế?

Không hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu sớm diện tinh giản biên chế?

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Nghỉ hưu trước 6 tháng có bị trừ tỷ lệ lương hưu không?

Nghỉ hưu trước 6 tháng có bị trừ tỷ lệ lương hưu không?

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần

Có giám định lại khả năng lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu?

Có giám định lại khả năng lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu?

Được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

Được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con?

Làm rõ trách nhiệm của nguyên lãnh đạo BHXH VN

Làm rõ trách nhiệm của nguyên lãnh đạo BHXH VN

Mở rộng chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng

Mở rộng chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng

Hưởng trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng đến rút bảo hiểm xã hội một lần không?

Có được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần?

Nhận lương hưu hằng tháng hay nhận BHXH 1 lần lợi hơn?

Nhận lương hưu hằng tháng hay nhận BHXH 1 lần lợi hơn?

An sinh xã hội: Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

An sinh xã hội: Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố, ai chịu thiệt?

Mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố, ai chịu thiệt?

04 chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 8/2017

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!

Tăng tuổi nghỉ hưu: Kẻ khóc người cười!