Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào?

Hai mức đóng bảo hiểm xã hội, hưởng chế độ thai sản theo mức nào?

Chị Nguyễn Thúy Hằng ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội hỏi: Theo dự kiến, tôi sinh con vào 25/12/2019. Trước khi...
Năm 2021 phải khẩn trương sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật việc làm

Năm 2021 phải khẩn trương sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật việc làm

Thay đổi cách tính BHXH hưởng lương hưu, trợ cấp từ 2020

Thay đổi cách tính BHXH hưởng lương hưu, trợ cấp từ 2020

Bảo đảm chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác

Bảo đảm chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, chính xác

Mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau

Mức hưởng chế độ trợ cấp ốm đau

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thai sản

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thai sản

Mục tiêu 60% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Mục tiêu 60% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

6 chính sách BHYT, BHXH có hiệu lực năm 2020

6 chính sách BHYT, BHXH có hiệu lực năm 2020

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Giải đáp một số thắc mắc về chế độ thai sản

Giải đáp một số thắc mắc về chế độ thai sản

Hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần gồm những gì?

Những khoản trợ cấp BHXH tăng đáng lưu ý trong năm 2020

Điều trị ngoại trú có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện mới

Đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện mới

3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

Thuê lao động nghỉ hưu, DN có phải trả tiền bảo hiểm không?

Thuê lao động nghỉ hưu, DN có phải trả tiền bảo hiểm không?

Thí điểm gói ngắn hạn Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Thí điểm gói ngắn hạn Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Giáo viên có cần dạy đến đủ tuổi hưu mới nghỉ không?

Giáo viên có cần dạy đến đủ tuổi hưu mới nghỉ không?

Tăng cường thanh toán trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Tăng cường thanh toán trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Lương cơ sở tăng, một số chính sách an sinh xã hội điều chỉnh ra sao?

Lương cơ sở tăng, một số chính sách an sinh xã hội điều chỉnh ra sao?

Để đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân

Để đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Chỉ có chồng tham gia BHXH có được hưởng tiền thai sản?

Đề xuất gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn hơn

Đề xuất gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn hơn

Bổ sung các 'gói' chế độ linh hoạt, tăng tính hấp dẫn của chính sách

Bổ sung các 'gói' chế độ linh hoạt, tăng tính hấp dẫn của chính sách

Thực hư thông tin sau năm 2020, người lao động không được nhận BHXH 1 lần?

Thực hư thông tin sau năm 2020, người lao động không được nhận BHXH 1 lần?

Tin đồn dừng chi trả BHXH một lần là vô căn cứ

Tin đồn dừng chi trả BHXH một lần là vô căn cứ

Vì sao người mua BHXH tự nguyện tăng chậm?

Vì sao người mua BHXH tự nguyện tăng chậm?

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Thông tin người lao động không được lãnh BHXH một lần là không chính xác

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2020: Tăng lương cơ sở, trợ cấp bảo hiểm xã hội

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng

17 khoản đóng, hưởng bảo hiểm thay đổi khi lương tăng lên 1,6 triệu đồng