Chính phủ yêu cầu chống đầu cơ tăng giá hàng thiết yếu

    Báo VTC News
    6 đăng lạiGốc

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp về chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250874/Default.aspx