Chính phủ yêu cầu các Bộ xây dựng kế hoạch hành động đột phá, sáng tạo

Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/1/2017.

Chính phủ yêu cầu các Bộ xây dựng kế hoạch hành động đột phá, sáng tạo - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với tinh thần đổi mới, đột phá và sáng tạo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/1/2017.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Tăng cường chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin, tuyên truyền sai sự thật, gây mất ổn định xã hội.

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động thông tin kịp thời về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc diễn biến tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bộ Công an tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổng rà soát điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, trước mắt ở các thành phố lớn.

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai kết quả của các Hội nghị cấp cao ACMECS-7, CLMV-8, WEF-Mê Công. Chuẩn bị tốt việc tham dự Hội nghị CLV lần thứ 9.

Các thành viên Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị đầy đủ nội dung giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhất là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

P.V