Chính phủ yêu cầu bố trí vốn tập trung

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa được công bố.

Chính phủ yêu cầu bố trí vốn tập trung - Ảnh 1

Ảnh Internet

Chính phủ nhấn mạnh, việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 phải quán triệt quan điểm tập trung, không dàn trải; khuyến khích các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng, có tính liên kết vùng, có vai trò lan tỏa lớn;…

Chính phủ cho rằng, cân đối ngân sách nhà nước những năm tới sẽ rất khó khăn, để chủ động trong điều hành, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, mức vốn dự phòng sẽ là 10% theo từng nguồn vốn; đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của bộ, ngành trung ương và địa phương, mức vốn dự phòng là 10% trên tổng mức vốn kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn; trong từng dự án, các bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công; xác định những vấn đề còn gây khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời.

Trung Hiếu