Chính phủ Ý giúp bảo tồn di sản văn hóa Mỹ Sơn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chiều 6.6 tại Mỹ Sơn, chính quyền tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi động dự án bảo tồn khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Với tổng kinh phí hơn 454.000 USD do Chính phủ Ý tài trợ, các chuyên gia sẽ hoàn chỉnh việc trùng tu nhóm tháp G; đồng thời lập danh mục tất cả các tháp Chăm ở khu đền tháp Mỹ Sơn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài của khu di sản độc đáo này.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/7/243295.tno