Chính phủ xem xét tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7

Chính phủ vừa nhận được đề nghị ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7.

Văn phòng Chính phủ vừa nhận được đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức hiện hành, thời gian áp dụng từ ngày 1-7, trùng với thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương khu vực nhà nước.

Cụ thể, vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280 nghìn đồng).

Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250 nghìn đồng).

Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220 nghìn đồng).

Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200 nghìn đồng).

 Sau khi điều chỉnh, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện hành. Ảnh: V.LONG

Sau khi điều chỉnh, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện hành. Ảnh: V.LONG

Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng nêu trên cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến đến hết năm 2024, cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Mức điều chỉnh này được Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp; vừa chú ý cải thiện đời sống cho NLĐ, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

"Cạnh đó, mức tăng trên được 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ…”- Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Về mức lương tối thiểu/giờ, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất tăng tương ứng 6%. Cụ thể, vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu/giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, khi thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động. Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

“Người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động…”- Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Dự kiến Chính phủ sẽ xem xét ban hành nghị định trong tháng 6 này.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh vùng

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất Chính phủ phân lại vùng trên nguyên tắc kế thừa theo danh mục quy định hiện hành, ngoài ra có sự rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi có sự thay đổi do phải thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính cụ thể:

- Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương); thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai); thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

- Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang); thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành (tỉnh Hải Dương); thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình); thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); huyện Tân Phú, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai); thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng); thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An).

- Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà (tỉnh Hải Dương); các huyện Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa); huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chinh-phu-xem-xet-tang-luong-toi-thieu-vung-tu-1-7-post796427.html