Chính phủ Úc tăng 30% chỉ tiêu nhập khẩu lao động nước ngoài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện một số doanh nghiệp như Lasec OSC Việt Nam, Latuco, Vinamotor... đã đưa hơn 100 lao động sang Úc làm việc, chủ yếu là thợ làm bánh, đầu bếp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=94122