Chính phủ trình hai dự án Luật

Hôm qua, ngày 7-11, kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu QH nghe Chính phủ trình hai dự án Luật; thảo luận về dự án Luật Quản lý ngoại thương và dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017.

Chính phủ trình hai dự án Luật - Ảnh 1

Đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương

Tờ trình về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KH và CN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường công nghệ và môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH, CN và MT) của QH cơ bản nhất trí với các vấn đề được nêu trong dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Bên cạnh đó, Ủy ban KH, CN và MT đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) cao và tiên tiến, hoàn chỉnh từ nước ngoài vào Việt Nam.

QH đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Theo Tờ trình dự án Luật: Luật Du lịch được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2006 trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Du lịch năm 1999. Sau thời gian thực hiện cho thấy, Luật Du lịch đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và sự phát triển của ngành Du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực trên, quá trình triển khai Luật Du lịch đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của ngành Du lịch… Để giải quyết những hạn chế, bất cập này, việc xây dựng và ban hành Luật Du lịch (sửa đổi) là rất cấp thiết, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy du lịch phát triển. Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) có 10 Chương, 79 Điều.

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý ngoại thương, phần lớn đại biểu QH tán thành sự cần thiết ban hành Luật này. Tuy nhiên, các đại biểu QH đề nghị, dự án luật cần quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương, trách nhiệm của Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về ngoại thương, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc chủ trì, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngoại thương, trách nhiệm của địa phương, cá nhân người đứng đầu. Qua đó, tránh tình trạng quản lý không thống nhất, chồng chéo, thiếu đầu mối, phối hợp chưa tốt, trách nhiệm không rõ ràng. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung vai trò của hiệp hội nghề trong quản lý ngoại thương để đạt hiệu quả hơn. Nhiều đại biểu đề nghị luật cần quy định cụ thể việc áp dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện quản lý thủ tục hành chính đối với hoạt động ngoại thương, để tránh việc trục lợi trong chính sách quản lý của Nhà nước.

Giải trình trước QH về dự án Luật Quản lý ngoại thương, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nêu rõ, dự thảo Luật chỉ xác định những vấn đề chung của quản lý nhà nước, phù hợp thương mại quốc tế, theo tinh thần xây dựng môi trường công khai, minh bạch, một Chính phủ liêm chính và kiến tạo. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình với ý kiến đóng góp của các đại biểu QH về việc phân cấp trách nhiệm, cơ chế quản lý cho chính quyền ở địa phương trong một số hoạt động đặc thù, một số lĩnh vực, như: tạm nhập tái xuất, chỉ định các cửa khẩu, cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế…

Về nội dung áp dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng Công thương cho biết, Bộ Công thương đang thực hiện rất tích cực các hoạt động hướng tới cải cách hành chính, hướng tới dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2017, toàn bộ dịch vụ hành chính công trực tuyến của Bộ Công thương sẽ được đưa lên mạng, có sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) và nhiều đại biểu đồng tình sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT phù hợp Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, một số điều, khoản của dự án Luật chưa sát thực tế; nhất là quy định về nổ súng (Điều 21) chưa rõ. Thực tế thời gian qua, tội phạm rất manh động, sử dụng VK, VLN, CCHT để đe dọa và chống lại người thi hành công vụ, nhất là công an, kiểm lâm, cho nên đã gây thiệt hại cùng nhiều hệ lụy đối với cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, Ban Soạn thảo cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định cho phép nổ súng ngay đối với những đối tượng sử dụng vũ lực, VK, VLN, CCHT đe dọa trực tiếp tính mạng lực lượng thi hành công vụ. Theo đó, dự thảo Luật cần quy định rõ trường hợp nào được nổ súng.

Trong phiên thảo luận, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã giải trình ý kiến của các đại biểu QH quan tâm về các nội dung trong dự án Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT như: Phạm vi điều chỉnh của Luật; quy định về nổ súng; quản lý vũ khí thô sơ;... Đồng thời cho biết, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo Luật cho phù hợp thực tế.

Tiếp đó, QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị Quyết về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017; nghe dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017. Sau đó, QH tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2017, với 420 đại biểu tán thành, bằng 85,02% tổng số đại biểu.

Về tên gọi của luật, theo tôi việc xây dựng luật về hoạt động ngoại thương không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý của Nhà nước về hoạt động ngoại thương mà còn góp phần hoàn thiện chính sách phát triển ngoại thương. Với tên gọi là Luật Quản lý ngoại thương có thể gây hiểu luật chỉ tập trung về phần quản lý còn về phần hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tạo điều kiện để ngoại thương phát triển chưa được quan tâm thỏa đáng… Điều này đã ảnh hưởng đến nội dung của luật khi xây dựng, việc tăng cường quản lý cũng là để tạo điều kiện phát triển ngoại thương. Năm 2005, Quốc hội đã ban hành Luật Thương mại và đã có tác dụng tích cực tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, trong đó có hoạt động ngoại thương phát triển, do vậy đề nghị nên chỉnh sửa tên gọi là Luật Ngoại thương.

Đại biểu Đỗ Văn Bình

(TP Hải Phòng)

Trong thời gian qua, có nhiều thông tư, hướng dẫn ban hành nhưng việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp còn khiêm tốn. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để doanh nghiệp có thể tiếp cận được, cũng như hình thành những tổ tư vấn, tham mưu cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Có như vậy, tinh thần của luật, tinh thần của nghị quyết mới đi vào cuộc sống.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân

(TP Hồ Chí Minh)