Chính phủ Thái-lan cam kết ngăn chặn bạo lực ở miền nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Các nguồn tin từ Băng-cốc cho biết, sáng 26-12, một vụ nổ xảy ra ở tỉnh Y-a-la, miền nam Thái-lan, làm hai binh sĩ bị thương. Giải quyết tình trạng bạo lực ở khu vực này là một ưu tiên trong chính sách của Chính phủ sẽ được Thủ tướng A-bi-xít Vê-cha-chi-va trình bày tại phiên họp QH ngày 29-12 tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137963&sub=82&top=45