Chính phủ tạo mọi điều kiện để báo chí tác nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ sẽ tích cực hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế-xã hội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234513/Default.aspx