Chính phủ sẽ ghìm giá cương giá cả

    Gốc

    Chính phủ đã đưa ra 8 giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm không xảy ra khả năng tăng giá ồ ạt của các mặt hàng khác, bảo đảm sức chịu đựng của doanh nghiệp

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232848.asp