Chính phủ quyết tâm đổi mới chính mình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện quyết tâm như vậy trong bài phát biểu trước 200 doanh nghiệp VN, nhà đầu tư nước ngoài tại gala “Kết nối & Hội nhập” tại TP.HCM tối 2/11.

Thủ tướng nhấn mạnh ngày nay con tàu kinh tế VN đang tiến ra biển lớn của kinh tế toàn cầu với độ mở của nền kinh tế ngày càng cao. Thời cơ đang ở phía trước và chỉ có vững tay lái, con tàu VN mới vượt qua được gió mạnh, sóng cả đại dương, tiến lên phía trước, tận dụng cơ hội mà hội nhập đem lại.

Chính phủ quyết tâm đổi mới chính mình - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại gala "Kết nối & hội nhập" chào mừng hội nghị kinh tế đối ngoại 2016 tối 2-11 - Ảnh: Quang Định

Theo Thủ tướng, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, VN đã đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Năm 2015 quy mô GDP đạt trên 200 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đạt khoảng 2.100 USD, nhưng nếu tính theo sức mua tương đương PPP đạt 5.600 USD).

Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại đạt gần 330 tỉ USD, bằng 1,5 lần GDP, trong khi tỷ lệ này của Singapore là 2,32, Malaysia là 1,28, Thái Lan là 1,04.

Tính đến nay, VN có hơn 21.000 dự án đầu tư FDI đang hoạt động với số vốn cam kết gần 300 tỉ USD, khu vực này ngày càng đóng góp nhiều vào tăng trưởng GDP của VN, năm 2015 đạt hơn 20%.

VN luôn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.

Nhấn mạnh VN đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay VN đã ký kết, tham gia 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả các Hiệp định FTA thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như Hiệp định TPP, hiệp định FTA với 28 nước EU và đang đàm phán một số FTA khác.

Theo lộ trình, đến năm 2020, VN sẽ có quan hệ thương mại tự do ưu đãi cao với thị trường rộng lớn của 55 đối tác, trong đó có 15 thành viên phát triển của G-20.

Đây là cơ hội mở ra không gian rộng lớn cho phát triển nhanh và bền vững của VN, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi với những thị trường rộng lớn này.

Trong bối cảnh đó, môi trường kinh doanh VN đã tiến bộ một bước đáng kể, theo báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu của WB mới công bố, VN xếp thứ 82/190, tăng 9 bậc.

Tuy vậy, kinh tế VN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, Chính phủ VN sẽ vững tin, quyết tâm đổi mới chính mình, tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp như là thành công của Chính phủ.

“Chính phủ gần với người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước của mình”
Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC

Trên tinh thần đó, Chính phủ chú trọng kiến tạo khung khổ thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường, điều kiện VN và tương thích với các cam kết hội nhập, thông lệ quốc tế, nỗ lực hành động để tạo dựng các yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô, chú trọng bảo đảm quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh lành mạnh... để doanh nghiệp, người dân vững niềm tin, phát huy nội lực, sức sáng tạo trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Cam kết trước cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ VN sẽ nỗ lực làm tốt chức năng kiến tạo của mình và hợp tác hiệu quả, cùng có lợi với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đưa con tàu VN đi tới bến bờ thành công và hi vọng.

Theo TTO