Chính phủ Philíppin và MNLF khôi phục hiệp định hòa bình

    Báo VTC News
    Gốc

    Chính phủ Philíppin và Mặt trận dân tộc quốc gia Moro (MNLF) đã đồng ý khôi phục hiệp định hòa bình 1996 sau các cuộc đàm phán tại Arập Xêút.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222950/Default.aspx