Chính phủ Mỹ có thể sở hữu 40% Citigroup

SanOTC- Citigroup Inc. đang đàm phán với chính phủ Mỹ để tăng cổ phần mà chính phủ nắm giữ tại tập đoàn này. Theo đó, chính phủ có thể sở hữu 40% Citi. Các lãnh đạo của tập đoàn thì chỉ mong muốn lượng cổ phần của chính phủ là 25%.