Chính phủ mới ở Ba Lan muốn rút quân khỏi Irắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 18/12, chính phủ mới ở Ba Lan đã chính thức yêu cầu Tổng thống Lech Kaczynski phê chuẩn việc nước này đến ngày 31/10/2008 sẽ rút quân khỏi Irắc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228358/Default.aspx