Chính phủ liên minh Slovakia mất thế đa số tại Quốc hội

    Ngày 6/9, các Bộ trưởng Ngoại giao, Giáo dục và Tư pháp trong chính phủ liên minh Slovakia đã từ chức. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik, lãnh đạo đảng Tự do và Đoàn kết (SaS), cũng đã rút khỏi chính phủ liên minh. Với diễn biến này, chính phủ liên minh của Slovakia đã mất thế đa số tại Quốc hội.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chinh-phu-lien-minh-slovakia-mat-the-da-so-tai-quoc-hoi-51792.htm