“Chính phủ không ngại bảo hộ, nhưng…”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng xung quanh vấn đề có nên bảo hộ ngành cơ khí trong nước...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=ea221a5fdd8f8d&page=category