Chính phủ không hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2016

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hiện không đặt vấn đề hạ chỉ tiêu tăng trưởng giảm đi so với Nghị quyết của Quốc hội

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hiện không đặt vấn đề hạ chỉ tiêu tăng trưởng giảm đi so với Nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, GDP phải tăng 6,7% và xuất khẩu phải duy trì theo Nghị quyết của Quốc hội là 7,5-8%. Bội chi không quá 4%, nợ công không quá 65%, nợ Chính phủ không quá 50%.

“Chính phủ đưa ra số liệu tăng trưởng 6,3% đến 6,5% không phải là chỉ tiêu tăng trưởng, mà tinh thần của Chính phủ là phấn đấu mức độ cao nhất để đạt mục tiêu nhưng dự báo đạt 6,7% trong năm 2016 là cực khó. Muốn đạt được cả năm GDP đạt 6,5% đòi hỏi phải rất quyết liệt”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ đã đưa một số giải pháp trong đó chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đặc biệt giảm chi phí trong sản xuất, thúc xuất nhập khẩu, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng cũng cho biết, Chính phủ đầu tư phát triển bằng vốn Ngân sách, vốn tư nhân, đó là các yếu tố tạo ra tăng trưởng GDP quan trọng. Đặc biệt Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 60 thúc đẩy giải ngân. Thời điểm này, vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân được 58,6%, vốn TPCP đã giải ngân được 38,8%.

Bộ trưởng cũng nêu tinh thần, nếu 30/9 mà các địa phương, Bộ, ngành không giải ngân được 50% thì sẽ phải điều chuyển vốn sang các đơn vị, địa phương khác.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cũng khẳng định Chính phủ quyết tâm đạt cao nhất thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2016. Việc chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số khác vì tăng trưởng GDP là mẫu số tính toán nhiều chỉ tiêu khác. Nếu tăng trưởng GDP giảm đi so với mục tiêu thì sẽ có ảnh hưởng, nhưng chắc chắn trong tầm chấp nhận được.

>> Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2016