Chính phủ đồng ý để Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép cho dịch vụ di động 3 G

    Gốc

    Hanoinet - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5535/VPCP-CN gửi Bộ thông tin và truyền thông về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=26050