Chính phủ đã thống nhất tờ trình mở rộng địa giới Thủ đô

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 29-4, tại cuộc họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã thống nhất phương án và tờ trình về việc mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội để trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ 3 tới đây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/14/166621