Chính phủ chi 470 tỷ đồng xây dựng đê, kè chống bão

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1324 đồng ý trích 470 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các công trình xử lý sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=22371