Chính phủ cần quyết tâm cao để cải cách tiền lương

Chiều 1/11, thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2017, nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về điều chỉnh lương hưu, tăng lương theo lộ trình...

ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)

Về tăng lương tối thiểu, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) đưa ra yêu cầu các Bộ, cơ quan TƯ và các địa phương chủ động bố trí trong dự toán được giao và nếu không quyết liệt và đột phá, làm theo cách làm cũ thì sẽ không thực hiện được việc tăng lương.

Theo ĐB, các đơn vị trực thuộc các bộ ngành, địa phương có 3 loại đơn vị dự toán: Đơn vị hành chính nhà nước, cấp kinh phí theo định mức, nhiệm vụ không thể có nguồn để thực hiện cải cách tiền lương; đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp nên không có nguồn hoặc không đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương và chỉ còn các đơn vị có nguồn thu cao là có thể tự lo được và theo qui định hiện nay. Các đơn vị này phải giành từ 35 -40% nguồn thu sự nghiệp để thực hiện cải cách tiền lương, có thể thừa kinh phí, nhưng không có cơ chế điều chuyển cho các đơn vị thiếu nguồn.

"Chính phủ cần phải quyết tâm tăng lương để bảo đảm lộ trình đã bị chậm trễ nhiều năm. Nhưng nếu làm theo cách làm cũ phải bố trí thêm kinh phí nếu không thì phải có cơ chế điều chuyển kinh phí cải cách tiền lương còn thừa từ đơn vị này sang đơn vị khác" - ĐB Hàm nêu.

Cũng theo đại biểu này, ngân sách nhà nước như một "tấm chăn nhỏ" mà phải phủ "ấm" quá lớn nên lĩnh vực chi nào cũng... chơi vơi. Còn nhiều nhiệm vụ chi chưa bố trí đủ nguồn kể cả lĩnh vực người có công, tăng chi bảo đảm các chính sách khi điều chỉnh chuẩn nghèo, các chương trình mục tiêu, nguồn tăng lương...

Bộ Tài chính, Chính phủ như một quản gia trong một gia đình nghèo khó với nhiều yêu cầu chi của cấp có thẩm quyền, trong một rừng nhu cầu chi theo thuyết minh của các bộ, ngành, địa phương, trong điều kiện quan niệm trông chờ ở bầu sữa ngân sách vẫn còn tồn tại, chưa có những tư duy đột phá để tăng thu, giảm chi.

Chính phủ cần quyết tâm cao để cải cách tiền lương - Ảnh 1

ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa)

Hoan nghênh Chính phủ đã dành một nguồn lực để điều chỉnh mức tiền lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) cho rằng việc điều chỉnh bình quân khoảng 7% đến 8%/năm phải tính toán lại.

"Lương cơ sở trong khu vực nhà nước thực chất là tiền lương tối thiểu trước đây cùng với khu vực quan hệ sản xuất thì chúng ta tách ra. Khu vực sản xuất kinh doanh thì ta xác định tiền lương tối thiểu theo vùng, theo 4 vùng và 1/1 hàng năm chúng ta điều chỉnh để bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu. Tiền lương cơ sở của khu vực công chức, viên chức không phải bản chất như vậy. Trong điều chỉnh này chúng ta nói từ nay đến năm 2020, không rõ ngân sách ở đâu. Chúng ta không thể điều chỉnh tăng tiền lương như cách này được" - ĐB phân tích.

Cũng theo ĐB này, để cải cách chính sách tiền lương thì Chính phủ phải quyết tâm cao, giải quyết sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đặc biệt là tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và áp lực của thị trường. Nhà nước phải thực hiện khoán chi dịch vụ công theo kết quả đầu ra.

"Chúng ta không nên phân biệt đơn vị nhà nước hay đơn vị tư nhân, phải lấy hiệu quả làm thước đo. 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức chỉ có 500 ngàn công chức, viên chức thuộc đối tượng cải cách chính sách tiền lương, còn 2,2 triệu chúng ta phải tính theo Nghị quyết 16, tính đúng, tính đủ chi phí theo kết quả đầu ra, có như vậy mới cải cách được chính sách tiền lương, không để tiền lương như hiện nay" - ĐB Lợi nêu.

Chính phủ cần quyết tâm cao để cải cách tiền lương - Ảnh 2

ĐB Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận)

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân đều mong muốn QH quan tâm điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người hưu trí, người có công.

Cũng theo ĐB này, để tăng lương trong điều kiện ngân sách khó khăn và nợ công tăng cao thì nếu làm thật tốt việc tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021, kết hợp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng thì có nguồn. Ngoài ra, Chính phủ trong điều hành cũng phải thực sự kiên quyết, làm sao bảo đảm ổn định tình hình giá cả, không để tăng giá bất hợp lý vì nếu không tăng lương mà giá tăng thì không ổn.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu nêu.

Chính phủ cần quyết tâm cao để cải cách tiền lương - Ảnh 3

Đề xuất tăng lương cơ sở thêm 7%, lên mức 1,3 triệu đồng mỗi tháng

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí nguồn để tăng lương cơ sở thêm 7% trong năm 2017.

Bảo Hân