Chính phủ cam kết an toàn nợ công

(TBKTSG Online) - Hàng loạt vấn đề điều hành kinh tế xã hội của đất nước đã được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày với Quốc hội sáng nay, 17/11, khi ông trình bày báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Tư Hoàng

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. ảnh TL SGT.

Bảo đảm an toàn nợ công, nợ Chính phủ

Theo báo cáo của Chính phủ, đến cuối năm 2013 nợ công bằng 54,2% GDP, nợ Chính phủ 42,3% GDP; dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP, nợ Chính phủ 46,9% GDP, nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

Nghị quyết số 10/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 quy định đến năm 2015 nợ công không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ nợ công; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ lệ vay trong nước với thời hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn. Năm 2012, kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 2,9 năm, lãi suất bình quân 10%/năm; năm 2013 là 3,4 năm và 7,96%/năm; 10 tháng đầu năm 2014 là 4,84 năm và 6,81%/năm.

Kiểm soát chặt chẽ việc trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh và thu nợ đối với các khoản vay về cho vay lại. Bố trí nguồn từ ngân sách nhà nước trong giới hạn theo quy định và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để bảo đảm trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, còn sử dụng một phần vay mới để đảo nợ với kỳ hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn, góp phần giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và giảm chi phí vay vốn (năm 2014 vay đảo nợ khoảng 77 ngàn tỉ đồng). Việc đảo nợ này không làm tăng nợ công và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nợ công gắn với đổi mới cơ cấu ngân sách nhà nước theo hướng lành mạnh, tích cực. Phấn đấu đến năm 2020 nợ công khoảng 60,2% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,6% GDP, bảo đảm trong giới hạn an toàn cho phép theo quy định.

Hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2014 đã tái cơ cấu được 119 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 100 doanh nghiệp; đã thoái vốn được trên 3,5 ngàn tỉ đồng, gấp hơn 3,6 lần so với năm 2013.

Ông cam kết Chính phủ tăng cường công khai minh bạch tình hình tài chính và kết quả hoạt động; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu và quốc phòng an ninh.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tái cơ cấu, tập trung vào cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, ông cho biết Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chuyển giá.

Cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 13.788 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 241 tỉ đồng; khởi tố 50 vụ án hình sự; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 82 tỉ đồng; thanh tra, kiểm tra thuế đối với 45.794 doanh nghiệp, bằng 104,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra là 8.397,22 tỉ đồng;…

Ngay trong năm 2014 sẽ giảm thời gian nộp thuế khoảng 290 giờ/năm; phấn đấu đến năm 2015 thời gian thông quan giảm xuống còn 14 ngày đối với hàng xuất khẩu, 13 ngày đối với hàng nhập khẩu; đến cuối năm 2015 sẽ bảo đảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng mức trung bình của nhóm ASEAN-6 (171 giờ/năm, trong đó số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế là 121,5 giờ/năm và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 49,5 giờ/năm).

Báo cáo của Phó thủ tướng thừa nhận: “Việc thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, tiêu thụ nông sản còn khó khăn; quản lý giá cả và chất lượng vật tư nông nghiệp còn bất cập. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu phát triển, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao. Công tác quản lý thông tin truyền thông có mặt còn hạn chế, chưa bảo đảm tốt an ninh, an toàn mạng. Bội chi ngân sách còn cao; nợ công đã tăng sát trần cho phép, áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn; cơ cấu ngân sách chưa lành mạnh. Chất lượng giáo dục đại học và dạy nghề còn nhiều hạn chế; giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và thanh niên nông thôn còn khó khăn. Công tác xây dựng thể chế còn chậm, một số quy định chưa phù hợp, thiếu tính khả thi. Tình trạng khiếu nại tố cáo còn phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.”