Chính phủ bổ sung 50,672 tỷ đồng giải quyết sự cố môi trường biển

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 50,672 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh động viên bà con ngư dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung, ký hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, thanh lý và thanh quyết toán hợp đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thực hiện thu hồi số kinh phí đã tạm ứng theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo; thông báo cụ thể số kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định.

P.V